Graduation Yearbook Form

Sample Photos / Örnek FotoğraflarPlease use the form below to submit your photos / Aşağıdaki formu kullanarak fotoğrafınızı gönderebilirsiniz.

*: Mandatory field
Name Surname *
İsim Soyisim
E-Mail *
E-Posta
Student Number *
Öğrenci Numarası
Program Type *
Program Tipi
Faculty or School *
Fakülte veya Yüksekokul
Department / Program Name *
Bölüm / Program Adı
Tel
Yearbook High Resolution Photo *
Yıllık Fotoğrafı (Yüksek Çözünürlükte)
Security Check *

Graduation-Yearbook-Form