Skip Navigation LinksCareer-Development-Program

Career Development Program

18-25 Mayıs/May 2018

Registration Form

Interview Techniques-Educational and Job Purposes

İngilizce / English

18 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 12:30-14:20

Yer/Venue:  Auditorium (Library)

Turan Değirmencioğlu

Öğretim Görevlisi, DAÜ / Academic Staff, EMU

PART 1 (JOB PURPOSES

Before the interview `

 • Preparing for the interview
 • Dressing for interviews
 • Arriving on time
 • Types of interview
  • Behavioral interview
  • Phone interview
  • Skype interview

During the interview

 • Body language
 • Communication
 • Dealing with nerves
 • Common Questions

PART 2 (EDUCATIONAL PURPOSES)

 • Interview experiences
 • Some useful websites
“Kariyer ve Mülakat Tüyoları” / “ Career and Useful Tips For Interview”

Türkçe / Türkish

21 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 12:30 – 14:00

Yer/Venue: Oditoryum (Kütüphane)

Fatma Zorlu Çelebi

DAÜ Mezunu

Creditwest Bankası

İnsan Kaynakları Müdürü / EMU Graduate, HR Manager-Creditwest Bank

50 dakikalık seminerde mezun adaylarının  kariyerlerine başlamadan önce bazı konuları İK ve Yönetim adına ne düşündüklerini bilmelerini sağlamak ve onların diğer adaylardan bir adım önde bu yolculukta öne çıkmalarını sağlayacak bilgi ve deneyim paylaşılacaktır. Bir İK Uzmanının ve yöneticinin mülakat esnasında nelere dikkat ettiğini bir adayda neler beklendiği anlatılacaktır Keza adayların mesleki kariyerlerinde  başarılı olmaları için yararlı ipuçları aktarılacaktır.

The Importance of Project Management in Your Career

İngilizce/English

22 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 16:30 – 17:20

Yer/Venue: Auditorium (Library)

Meliha Kaymak

  Procurement Executive and Internal Auditor / Kaner Group of Companies

A 50-minute seminar that will help to understand a basic concept and basic skills on the basis of managing a portfolio by using appropriate resources and applying methodologies and tools.

Çalışma Hayatınızda Proje Yöneticiliğinin Önemi

Türkçe / Turkish

22 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 17:30 – 18:20

Yer/Venue: Auditorium (Libarary)

Meliha Kaymak

Satınalma Yöneticisi ve İç Denetim-Kaner Şirketler Grubu

Uygun kaynakları kullanarak ve metodolojileri ve araçları uygulayarak bir portföyü yönetme temelinde temel bir kavram ve temel becerileri anlamada yardımcı olacak 50 dakikalık bir seminer.

Gelişen, Değişen Gençlerle Gelecek: Sürdürülebilir İyilik Hali

Türkçe / Turkish

22 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 12:30 – 13:20

Yer/Venue: Auditorium (Library)

Hatice Tüfekçioğlu

Uzman Psikolog, DAÜ / Phycologist, EMU

Fatoş Özeylem Özen

Uzman Psikolog, DAÜ / Phycologist, EMU

 • Tasarlanan seminerde, öncelikle beliren yetişkinlik (emerging adulthood) döneminde (18-30 yaş aralığı) olan bireyin, bilişsel ve psikososyal gelişim özellikleri üzerine genel bilgi verilecektir. Bu yaşam evresinde, bireyin kimlik gelişiminin sürmesinden dolayı çoğu genç için hayatın birçok alanında (iş, kariyer, üniversite sonrası yaşam şekli) karar verme süreçlerinin de devam ettiğine değinilerek, üniversite mezun adayı gençlerin kendi gelişimsel özelliklerini farketmelerine rehberlik sağlanacaktır. Üniversite sonrası yaşama başlamanın bir geçiş evresi olarak ele alınıp bu geçiş sürecinin, bireyin kendi ihtiyaçlarına ve yaşamdan beklentileri ile sahip olduğu koşullar arasında kurulacak denge ile sağlıklı olabileceği üzerinde durulacaktır.
 • Koruyucu Balon - Sunumun ikinci bölümü, mezun adaylarının yaşamlarının bu yeni döneminde karşılaşabilecekleri yeni deneyimler ve zorlanmalarla sağlıklı başetme konusunda ipuçları içermektedir. KORUYUCU BALON olarak da nitelendirilen eğitim döneminin ardından yaşam sorumlulukları ile birebir karşılaşılırken iyilik halinin korunması/iyileştirilmesi için öngörülen sorunlar ve başetme yöntemleri kısaca ele alınacaktır.
The Future with the Developing and Changing Youth: Sustainable Wellbeing

İngilizce/English

22 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 13:30 – 14:20

Yer/Venue:Auditorium (Library)

Hatice Tüfekçioğlu

Uzman Psikolog, DAÜ / Phycologist, EMU

Fatoş Özeylem Özen

Uzman Psikolog, DAÜ / Phycologist, EMU

 • The seminar aims to start by providing information for the University students about the individual’s cognitive and psychosocial development in emerging adulthood stage (the ages between 18 and 30) which is the time of life overlapping with the University years. The students will also be given information about the ongoing development of identity at this stage of life which may lead them not being able to fully decide about the many fields of life (e.g., job, career, lifestyle after the university). This seminar also aims to raise the graduate candidates’ knowledge and awareness of their developmental characteristics. Lastly, the life after the University will be explained as a transition stage which would be a healthy stage if the individual formed a balance between his/her own needs and expectations and the conditions or possibilities s/he had. 
 • Protective Baloon: Second part of the presentation mainly concentrates on the healthy ways of coping with novel experiences and hardships related to this upcoming period in the graduation candidate’s life. The university years are also called the PROTECTIVE BALOON where the main role is being a student. Afterwards there is a one to one experiencing of adult responsibilities and it is important to predict and respond to impediments and developing ways of effective coping for the protection of emotional wellbeing.
İletişim Becerileri ve Profesyonel Yazım Teknikleri / Communication Skills and Professional Writing

Türkçe / Türkçe

23 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 16:30 – 18:00

Yer/Venue: Oditoryum (Kütüphane)

Arş. Gör. Ayşe Gürer 

Fen ve Edebiyat Fakültesi, DAÜ

Arş. Gör. Uğurcan Taşdelen

Fen ve Edebiyat Fakültesi, DAÜ

 • Üniversite mezunu bir bireyi neler bekliyor? İş görüşmeleri ve mülakatların değerlendirme süreçlerinde sizi bir adım öne taşıyacak donanımlar nelerdir?
 • Bir görüşmeye hazırlanma      süreci ve ilk izlenim çok önemlidir. Üniversite hayatı boyunca kazanılan bilgi ve tecrübeler, özgeçmişte en doğru biçimde sunulmalıdır. Düzgün bir diksiyon ve etkili beden dili hayatın her alanında olumlu sonuçlar doğurmaktadır. Çalıştığınız ve çalışacağınız kurumlarda bu olumlu süreci devam ettirebilmek için etkili iletişim becerileri ve sunum tekniklerine ihtiyaç duyacaksınız.
 • Bu seminerde etkili özgeçmiş hazırlama yöntemleri, etkili iletişim ve sunum becerileri, ilk izlenim olan diksiyon ve beden dilinin önemli noktaları üzerinde durup, hayatın her alanında kullanılan “dilekçe” konusunda da teknik ve pratik bilgiler sunulacaktır.


Business and Professional Writing / İş ve Profesyonel Yazışma

İngilizce / English

23 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 14:30 – 16:20

Yer/Venue: Auditorium (Library)

Asst. Prof. Dr. Nilgün Suphi / School of Computing and Technology, EMU

The aim of the seminar is to introduce the students to the different types of business documents, their styles and layouts. Create an awareness of the importance of using the known styles and layouts and knowing why it is important to be professional when writing business documents. Arm students with basic examples and knowledge on where to obtain further information from and how to use it.

Course Content:

 1. Activity No. 1 - Prestest
 2. Types of business documents
 3. Activity No. 2 - Presentation
 4. Importance of using correct layout
 5. Layout styles and formats
 6. Primary Parts of a letter with layout
 7. Secondary Parts of a letter with layout
 8. Memorandum
 9. E-mail
 10. Composition of a message
 11. Composition of a business letter/memorandum/e-mail
 12. Further information


Global Internships

İngilizce/English

24 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 12:30 – 13:20

Yer/Venue:Auditorium (Library)

Assist. Prof. Dr. Berna Numan

AIESEC Danışmanı / EMU

Özgür Sait Gürpınar

AIESEC Doğu Akdeniz Şubesi Başkanı / President -AIESEC Eastern Mediterranean Branch

Ahmet Kağan Altıngemi

AIESEC Doğu Akdeniz Başkan Şubesi Yardımcısı / Vice President  -AIESEC Eastern Mediterranean Branch

 • Arts and Culture; 
 • Hospitality and Tourism;
 • Information Media and Communications;
 • Management, Business, Commerce and Finance;
 • Public Administration and Law; and
 • The Sciences, Engineering, Architecture, Mathematics and Industrial Occupations.


Küresel Stajlar

Türkçe/Turkish

24 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 13:30 – 14:20

Yer/Venue:Oditoryum (Kütüphane)

Yrd. Doç. Dr. Berna Numan

AIESEC Danışmanı / EMU

Özgür Sait Gürpınar

AIESEC Doğu Akdeniz Şubesi Başkanı / President -AIESEC Eastern Mediterranean Branch

Ahmet Kağan Altıngemi

AIESEC Doğu Akdeniz Şubesi Başkan Yardımcısı / Vice President  -AIESEC Eastern Mediterranean Branch

 • Sanat and Kültür
 • Turizm
 • Medya ve İletişim
 • Yönetim, Finans ve Ticaret
 • Kamu Yönetimi ve Hukuk
 • Fen Bilimleri, Mühendislik, Mimarlık, Matematik and Endüstriyel Meslekler


Özgeleceğiniz Hazır mı?

Türkçe/Turkish

25  Mayıs / May 2018

Saat/Time: 12:30 – 13:20

Yer/Venue:Oditoryum (Kütüphane)

Özlem Avcı

İnsan Kaynakları Müdürü,DAÜ / Human Resource Director / EMU

 • 50 dakikalık seminerde bir İK uzmanı bakışı ile, Üniversite eğitimi sonrası iş hayatına  geçerken sizleri neler bekliyor, Siz ne istiyorsunuz ?  Nasıl hazırlanmalısınız? Gibi soruların cevabını bulmanıza yardımcı olacak veri, bilgi ve deneyim sonucu oluşan yaratıcılığın temelini  oluşturan kullanılabilir bilgi paylaşılacaktır.


Master & PhD Programs / Yüksek Lisans ve Doktora Programları

Türkçe / Turkish

25 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 13:30-14:20

Yer/Venue: Oditoryum (Kütüphane)

Kutlay M. Halkseven

Eğitim Uzmanı, DAÜ / Educational Expert, EMU

 • Başvuru Koşulları, Başvuru
 • İngilizce / Türkçe Dil Destek Programı
 • Ücretler, Süre, Mezuniyet Şartları


Master & PhD Programs / Yüksek Lisans ve Doktora Programları

İngilizce / English

25 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 16:30-17:20

Yer/Venue: Auditorum (Library)

Kutlay M. Halkseven

Eğitim Uzmanı, DAÜ / Educational Expert, EMU

 • Admission Requirements, How to Apply
 • English/Turkish Language Support
 • Tuition Fees, Duration of Study, Graduation Requirements


Portfolyo

Türkçe/Turkish

25 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 14:00

Yer/Venue:  A01 Alpay Özdural Konferans Salonu (Mimarlık Fakültesi)

Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı

İç Mimarlık Bölümü-Mimarlık Fakültesi

Öğr. Görevlisi Seyit Ermiyagil

İç Mimarlık Bölümü-Mimarlık Fakültesi

 • Kişi veya kuruma ait çalışmaların tümüdür. Sözlük anlamıyla: Evraklandırma / Evrak Çantası / Döküman gibi anlamlara karşılık gelen portfolyo, Mimarlık-İçmimarlık bölümleri için ise; Mimarlık veya İç mimarlık bölümünde okuyan bir öğrencinin, öğrenim süresince yaptığı kapsamlı çizim, tasarım / ödev ve projeleri bir araya getirerek neler yapabildiğini sergiliyor olması güzel bir portfolyo çalışması olarak kabul edilir.
 • Amaç ise öğrenciye; İş başvurusu veya akademik süreklilikte kullanacakları, en kapsamlı ve özgün tasarımlı portfolyo nasıl hazırlanabiliri aktarmaktır.


Portfolyo

İngilizce/English

25 Mayıs / May 2018

Saat/Time: 14:00

Yer/Venue:  A01 Alpay Özdural Conference Hall Salonu ( Faculty of Architecture)

Yrd. Doç. Dr. Ahenk Yılgın Damgacı

İç Mimarlık Bölümü-Mimarlık Fakültesi

Öğr. Görevlisi Seyit Ermiyagil

İç Mimarlık Bölümü-Mimarlık Fakültesi

 • It refers to the compilation of work produced either by an individual or an institution. The dictionary definition of the word is listed as Documentation / Briefcase / Document. For the departments of Architecture-Interior Architecture, Portfolio refers to the compilation of comprehensive sketches, designs/assignments and projects of a student, all of which reflect and exhibit the potential of the owner.

  The aim is to provide information for students regarding the preparation of original and comprehensive portfolios which would be of the students' benefit during the job application process or the pursuance of academic studies.