Skip Navigation LinksEvents
All Events

Senin İçin Dikenli Yollar, Verimli Ovalar – Turizm'de Kariyer

Senin İçin Dikenli Yollar, Verimli Ovalar – Turizm
Friday, 1 April 2016, 11:30 AM - 12:20 PM
TH 108 (Faculty of Tourism- Seminar Hall)