Tüm Haberleri Göster

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi'nin Makalesi Hakemli Dergide Yayınlandı

DAÜ Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi
Yayınlanma Tarihi: 11 Ocak 2017, Çarşamba

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Hukuk Fakültesi İdare Hukuku/İdari Yargı Anabilim Dalı öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Can Azer’in yazdığı “KKTC İdari Yargısında İstinafa Genel Bir Bakış” adlı makale hakemli bir dergi olan Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 128. sayısında yayımlandı.

Hem akademik hem de icrai meslek anlamında hukuk alanına ciddi katkıları olan Türkiye Barolar Birliği Dergisi’nin 128. sayısında yayımlanan söz konusu makalede, Türkiye Cumhuriyeti’nde yeni uygulanmaya başlanan, oysa ki KKTC’de yetmiş yıllık bir birikimle uygulanan istinaf kanun yolu ele alınmıştır. Makalede Türkiye’de yeni kabul edilmiş olmasına rağmen, KKTC’de yetmiş yıllık bir birikimle uygulanan istinaf müessesesinin idari yargı boyutu olumlu ve olumsuz yönleri ile birlikte çeşitli önerilerle beraber ele alınmaya çalışılmıştır. Bu yapılırken de ilk olarak konunun ve ülkede var olan istinaf müessesesinin daha net anlaşılması için genel olarak idari yargı sisteminden ve istinafın tarihçesinden bahsedilmiştir. Ayrıca, Türkiye ile KKTC idari yargı kanun yolları bağlamında yapılan az sayıda çalışmadan biri olan makalede, istinafta olan sorunların özellikle adil yargılanma hakkı bağlamında giderilmesi için de birtakım öneriler ve eleştirilerde bulunulmuştur.

Türkiye’de bulunan tüm baroların çatı kurumu olarak görev yapan Türkiye Barolar Birliği’nin sürekli yayınlarından olan dergi; 1988 yılında yayın hayatına başlayıp, 2002 yılından itibaren “Hakemli Dergi” olarak yayınlanmaktadır. 2010 yılından bu yana da TÜBİTAK-ULAKBİM Hukuk Veri Tabanında dizinlenmektedir. 

News