E-Seminer

Hepimizin bildiği üzere sürekli gelişim profesyonel yaşamın bir gereğidir. Mezun olduğumuz alan ve alan dışındaki gelişmelerin yanında bilimdeki (Sosyal-Doğal-Matematiksel ve Bilgisayar ve Uygulamalı Bilimler) ilerlemenin takip edilmesi günümüz dünyasını daha iyi kavramamıza, önleyici olmamıza ve adapte olmamıza yardımcı olmaktadır. Üniversitemiz yıl boyunca birçok alanda seminer/konferans ve atölye çalışmaları düzenlemektedir. Siz mezunlarımızın bu çalışmalara katılımı özlenmektedir, beklenmektedir.

Ayrıca Uzaktan Eğitim Enstütümüz birçok çalışmayı kayıt altına almakta ve youtube kanalı üzerinden de yayınlamaktadır. Bu çalışmaları bu kanal üzerinden de takip edebilirsiniz. Giriş için tıklayınız.

 E-Seminer YouTube Kanalı

E-Learning